Monteurs opleiden met IW

IW neemt u alle zorgen uit handen

Opleiden doen wij samen met de ROC’s in de regio. Het ROC verzorgt het theoretische deel van de opleiding en reikt uiteindelijk het diploma uit . IW verzorgt de aanvullende praktijklessen en is verantwoordelijk voor de begeleiding van de monteurs in opleiding tijdens de BBL-opleiding. U biedt een werkplek waar monteurs in opleiding het vak in de praktijk leren. Elke monteur in opleiding krijgt een begeleider toegewezen die hem /haar bijstaat bij schoolwerk, praktijktraining en overige zaken. Deze begeleider onderhoudt de contacten met het ROC en het leerbedrijf over de voortgang.

De Hybride Monteur in Opleiding (HIO):

de oplossing voor uw installatiebedrijf!

De eerste zes maanden omvatten een basis­opleiding met aandacht voor onder andere veiligheids- (VCA en arbo) en basisvaardigheden. Na deze periode wordt de verdere inhoud van de praktijkopleiding gezamenlijk bepaald.

Tijdens de praktijkdagen ontwikkelen HIO’s belangrijke praktijkvaardigheden. De voort­gang hiervan wordt geregistreerd in De Praktijk­monitor. Op basis van de ingevoerde gegevens wordt de studievoortgang bewaakt.

Gedurende het schooljaar bezoekt de leer-­werkbegeleider de HIO, bespreekt de voortgang in driehoeksgesprekken en onderhoudt regelmatig contact met het ROC, de instructeur en de praktijkbegeleider over de voortgang.

Na afronding van de praktijk­opleiding is uw HIO goed voorbereid op de afsluitende Proeve van Bekwaamheid.

Jouw aanspreekpunt(en) bij IW

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze bedrijfsconsulenten!

Blijven leren en werken in de installatiebranche

Wij nemen u het proces van vinden, binden en opleiden volledig uit handen.

U krijgt een IW’er elektrotechniek of installatietechniek die u direct kunt inzetten.

Wij nemen de werkgeverstaken en -risico’s voor onze rekening.

U kunt aangeven om welke kennis en vaardigheden het moet gaan.

Wij zorgen voor het onder de knie krijgen van alle benodigde skills in ons praktijkcentrum en de theoretische kennis in samenwerking met het ROC.

U hoeft de opleiding niet te betalen en u betaalt alleen voor de uren dat de IW’er daadwerkelijk bij u aan de slag is.

Wij hanteren een duidelijk stappenplan (POP), heldere afspraken en een goede afstemming tussen de IW’er, de begeleider van IW en uw eigen stagebegeleider.

U kunt erop vertrouwen dat wij voor een andere leerwerkplek zorgen als er geen klik is tussen uw bedrijf en de IW’er.

Wij verwachten van u een leerwerkplek met voldoende uitdaging en een ervaren collega die zijn kennis wil overdragen.

U heeft aan het eind van de opleiding een werknemer in huis die u al kent en die speciaal voor uw bedrijf is opgeleid.

Wilt u weten hoe het opleidingstraject exact is ingericht? Waar u op kunt rekenen en wat wij van onze participanten verwachten? In een persoonlijk gesprek kunnen we u alles vertellen. Ook wat we kunnen betekenen als u bijvoorbeeld alleen de begeleiding door ons wilt laten verzorgen.

WordPress development door Webstation