Downloads

Achterhoek-Rivierenland

Weekrapporten

Declaratieformulier boeken/digitale leermiddelen

Instructie MIJN IW APP – PORTAL IWNL

Werkplaatsreglement

Privacyverklaring en AVG IWAR

KEI opleiding

Hoofdlijnen handboek 2023-2024

Noord, Oost & Flevoland

Arbobeleidsplan IWNOF

Declaratieformulier medewerker IWNOF

Protocol Ongewenst Gedrag IWNOF

Meldingsformulier ‘Ongewenst gedrag incident’

Privacyverklaring IWNOF

Weekrapporten

Salaris en tarieven per 1-1-2024 Regulier

Noord-Holland

Aangesloten bedrijven in de regio

Hoofdlijnen Handboek

Aandachtspunten Proeve van Bekwaamheid Elektrotechniek

Aandachtspunten Proeve van Bekwaamheid Installatietechniek

Niet zieken cadeaus 2023

Feest- en vakantiedagen 2024 IW-NH

Regelement OR IW-NH

Privacyverklaring en AVG IWNH

Weekrapporten

Informatie herkansing Praktijkexamen CO

Declaratieformulier uitbetaling praktijkdagen Fit to Start

Planning salarisuitbetaling 2024

Newsflash voorjaar 2023

Zuid & Midden

Weekrapporten

Wijzigingsformulier IWZM

Privacyverklaring en AVG IW Zuid & Midden

Zuid-Holland

AT I Brochure

MIT W en MIT E Folder

Inschrijfformulier invulbaar

Privacyverklaring en AVG IWZH

Registratieformulier

Uittreksel KVK IWZH

Stage-overeenkomst

Zuid-Oost

Handboek Monteur in Opleiding

Contactgegevens

Handboek Switch & Werk Zuid-Oost

Data lekken

Klokkenluidersregeling

Organigram

Weekrapporten

Privacyverklaring en AVG IW-ZO

Vertrouwenspersoon

Als u om welke reden dan ook onvoldoende gehoor krijgt bij IW Zuid-Oost heeft u de mogelijkheid contact te zoeken met onze vertrouwenspersoon, Fred Borghouts. Gesprekken die u met Fred voert zijn te allen tijde vertrouwelijk.

U kunt hiervoor gebruik maken van het Registratieformulier vertrouwenspersoon

Achterhoek-Rivierenland

VCU Certificaat

Aanmeldingsformulier

Machtigingsformulier incasso

Noord, Oost & Flevoland

Verklaring uitleentarief IWNOF
Bestandsgrootte:0,3 mb

Uittreksel handelsregister IWNOF 08116650

Uittreksel handelsregister IWNOF 08116666

WKA gegevens IWNOF

Privacyverklaring IWNOF

VCU Certificaat

Salaris en tarieven per 1-1-2024 Regulier

Jaarverslag 2021

Noord-Holland

G-rekening IW-NH

G-rekening IW-WF

Jaarverslag 2022 IW-NH

Regeling reiskosten IW-NH

Statuten IW-NH

Uittreksel handelsregister IW Leren & Werken

Uittreksel handelsregister IW Switch & Werk

Uittreksel handelsregister IW Training & Advies

VCU certificaat IW Noord-Holland

Certificaat VCU 2011/05

WKA gegevens IW-NH

WKA gegevens Switch & Werk

Privacyverklaring en AVG IWNH

Welke werkzaamheden mogen jongeren wel en niet

Opbouw uitleentarief

Tarieven BBL per 1 april 2024

Tarieven BBL per 1 april 2024 Koude- en Infratechniek

Samen opleiden met IW – Monteur in opleiding bij u in dienst

Magazine voorjaar 2023

Zuid & Midden

G-Rekening-Overeenkomst IWBZ

G-rekeningovereenkomst IW Midden

NRTO Gedragscodes

NRTO Algemene voorwaarden

Statuten stichting

Uittreksel handelsregister IW Zuid & Midden Holding BV

Uittreksel handelsregister IW Zuid & Midden Scholing BV

Uittreksel handelsregister IW Zuid & Midden Bedrijfsopleidingen BV

Uittreksel handelsregister IW Midden

WKA verklaring IW Z&M Scholing

WKA verklaring IW Z&M Bedrijfsopleidingen

WKA gegevens IWM

Jaarverslag 2022 IWBZ

Jaarverslag 2022 IW Midden

Jaarverslag 2023 IWZM

VCU Certificaat IW Z&M

Privacyverklaring en AVG IW Zuid & Midden

Zuid-Holland

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

G-rekeningovereenkomst IW-ZH

Magazine IWZH voorjaar 2023

Magazine IWZH najaar 2023

Uittreksel handelsregister 2023 IWZH

Privacyverklaring IWZH

VCU IWZH

WKA gegevens

Zuid-Oost

Flyer hybride opleiden

VCU Certificaat

G-rekeningovereenkomst IW-ZO

Privacyverklaring en AVG IW-ZO

Data lekken

Klokkenluidersregeling

Magazine voorjaar 2023

WordPress development door Webstation