Downloads

Achterhoek-Rivierenland

Weekrapporten

Declaratieformulier boeken/digitale leermiddelen

Instructie MIJN IW APP – PORTAL IWNL

Werkplaatsreglement

Privacyverklaring en AVG IWAR

KEI opleiding

Hoofdlijnen handboek 2023-2024

Noord, Oost & Flevoland

Arbobeleidsplan IWNOF

Declaratieformulier medewerker IWNOF

Protocol Ongewenst Gedrag IWNOF

Meldingsformulier ‘Ongewenst gedrag incident’

Privacyverklaring IWNOF

Weekrapporten

Salaris en tarieven per 1-1-2024 Regulier

Noord-Holland

Aangesloten bedrijven in de regio

Hoofdlijnen Handboek

Aandachtspunten Proeve van Bekwaamheid Elektrotechniek

Aandachtspunten Proeve van Bekwaamheid Installatietechniek

Niet zieken cadeaus 2023

Feest- en vakantiedagen 2023 IW-NH

Regelement OR IW-NH

Privacyverklaring en AVG IWNH

Weekrapporten

Informatie herkansing Praktijkexamen CO

Declaratieformulier uitbetaling praktijkdagen Fit to Start

Planning salarisuitbetaling 2024

Newsflash voorjaar 2023

Zuid & Midden

Weekrapporten

Wijzigingsformulier IWZM

Privacyverklaring en AVG IW Zuid & Midden

Zuid-Holland

AT I Brochure

MIT W en MIT E Folder

Inschrijfformulier invulbaar

Privacyverklaring en AVG IWZH

Registratieformulier

Uittreksel KVK IWZH

Stage-overeenkomst

Zuid-Oost

Contactgegevens

Data lekken

Klokkenluidersregeling

Organigram

Weekrapporten

Privacyverklaring en AVG IW-ZO

Vertrouwenspersoon

Als u om welke reden dan ook onvoldoende gehoor krijgt bij IW Zuid-Oost heeft u de mogelijkheid contact te zoeken met onze vertrouwenspersoon, Fred Borghouts. Gesprekken die u met Fred voert zijn te allen tijde vertrouwelijk.

U kunt hiervoor gebruik maken van het Registratieformulier vertrouwenspersoon

Achterhoek-Rivierenland

VCU Certificaat

Cursusaanbod 2022 Contract Onderwijs

Noord, Oost & Flevoland

Verklaring uitleentarief IWNOF
Bestandsgrootte:0,3 mb

Uittreksel handelsregister IWNOF 08116650

Uittreksel handelsregister IWNOF 08116666

WKA gegevens IWNOF

Privacyverklaring IWNOF

VCU Certificaat

Salaris en tarieven per 1-1-2024 Regulier

Jaarverslag 2021

Noord-Holland

G-rekening IW-NH

G-rekening IW-WF

Jaarverslag 2022 IW-NH

Regeling reiskosten IW-NH

Statuten IW-NH

Uittreksel handelsregister IW Leren & Werken

Uittreksel handelsregister IW Switch & Werk

Uittreksel handelsregister IW Training & Advies

VCU certificaat IW Noord-Holland

Certificaat VCU 2011/05

WKA gegevens IW-NH

WKA gegevens Switch & Werk

Privacyverklaring en AVG IWNH

Welke werkzaamheden mogen jongeren wel en niet

Opbouw uitleentarief

Tarieven BBL per 1 januari 2024

Tarieven BBL per 1 januari 2024 Koude- en Infratechniek

Samen opleiden met IW – Monteur in opleiding bij u in dienst

Magazine voorjaar 2023

Zuid & Midden

G-Rekening-Overeenkomst IWBZ

G-rekeningovereenkomst IW Midden

NRTO Gedragscodes

NRTO Algemene voorwaarden

Statuten stichting

Uittreksel handelsregister IW Zuid & Midden Holding BV

Uittreksel handelsregister IW Zuid & Midden Scholing BV

Uittreksel handelsregister IW Zuid & Midden Bedrijfsopleidingen BV

Uittreksel handelsregister IW Midden

WKA verklaring IWZM Scholing

WKA verklaring IWZM Bedrijfsopleidingen

WKA gegevens IWM

Jaarverslag 2022 IWBZ

Jaarverslag 2022 IW Midden

VCU Certificaat IWBZ

VCU certificaat IW Midden

Privacyverklaring en AVG IW Zuid & Midden

Zuid-Holland

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

G-rekeningovereenkomst IW-ZH

Magazine IWZH voorjaar 2023

Magazine IWZH najaar 2023

Uittreksel handelsregister 2023 IWZH

Privacyverklaring IWZH

VCU IWZH

WKA gegevens

Zuid-Oost

G-rekeningovereenkomst IW-ZO

Privacyverklaring en AVG IW-ZO

Data lekken

Klokkenluidersregeling

Magazine voorjaar 2023

Vertrouwenspersoon

Als u om welke reden dan ook onvoldoende gehoor krijgt bij IW Zuid-Oost heeft u de mogelijkheid contact te zoeken met onze vertrouwenspersoon, Fred Borghouts. Gesprekken die u met Fred voert zijn te allen tijde vertrouwelijk.

U kunt hiervoor gebruik maken van het Registratieformulier vertrouwenspersoon

WordPress development door Webstation