IW Actueel

Nieuwe CAO Metaal en Techniek 2019 – 2021

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over de nieuwe cao in de Metaal en Techniek, waaronder die voor de technische installatiebranche. Om technische vakmensen voor de sector te behouden en de aantrekkelijkheid voor nieuwe medewerkers te vergroten, is gekozen voor een verbetering van de lonen. Daarnaast is vooral ingezet op het langer productief houden van medewerkers. De cao Metaal en Techniek is met 27.500 werkgevers en 310.000 werknemers de grootste cao in de marktsector.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 28 maanden tot oktober 2021 en geeft daarmee rust en duidelijkheid. De lonen stijgen per 1 december 2019 met 3,5%, per 1 juli 2020 met 3,5% en per 1 maart 2021 met 0,93%. Per 2021 is er een eenmalige uitkering van 306 euro.

Jeugdtabellen

Het tekort aan technici en technische vakmensen in de Metaal en Techniek is groot als gevolg van onder meer het toenemend belang van techniek in onze samenleving en ontwikkelingen zoals de energietransitie. Werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt om de sector aantrekkelijker te maken voor jongeren. Zo krijgen jongeren die vakgerichte scholing volgen een extra beloning in nieuwe jeugdtabellen.

Generatiepact

De cao-partijen hebben voor oudere medewerkers opnieuw afspraken gemaakt in het kader van het Generatiepact. “De nieuwe afspraken geven meer ruimte, maar zijn wel verbonden aan heldere spelregels”, aldus Ron Follon, hoofdonderhandelaar van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek.

Vakantiedagen

Ook zijn er stappen gezet wat betreft de extra vakantiedagen bij ouderen. Follon: “Oudere werknemers blijven langer vitaal. Daarom is het logisch dat de leeftijd waarop ouderen in aanmerking komen voor de extra vakantiedagen met de nieuwe cao wederom opschuift met een jaar.” De cao geeft werkgevers meer ruimte bieden om tijdelijke contracten aan te gaan.

Pensioenpremies

Werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt over de bereidheid om de pensioenregeling te versterken via de bestaande vroegpensioenpremies, waardoor de druk op de pensioenregeling afneemt.

Het afgesloten CAO-akkoord wordt van kracht na akkoord van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metaal en Techniek.

Download

Cao-akkoord 2019 -2021 (pdf)

*bron Techniek Nederland

WordPress development door Webstation