IW Actueel

HTV InstallatieWerk Radius College

HTV 3 Bouw en Techniek voor ambitieuze doeners

HTV3: Hét vertrekpunt voor ambitieuze doeners in bouw en techniek

In de bouw en techniek is veel werk voor ambitieuze doeners. Voor vakmensen die traditionele technieken beheersen én open­staan voor vernieuwing, die graag de leiding op zich nemen en over de schutting kijken bij andere specialisten.  Het is dé technische opleiding voor een leidinggevende functie in de bouw en techniek. Een ideaal vertrekpunt voor de leerling zijn of haar carrière in schilderen, timmeren, metselen, tegelzetten, installatietechniek of elektrotechniek.

HTV3 staat voor Horizon Technisch Vakmanschap, een 3-jarige vakopleiding. Met horizon bedoelen we de brede oriëntatiefase, waarin de leerling kennis maakt met de richtingen schilderen, timmeren, metselen, tegelzetten, installatietechniek en elektrotechniek. Daarna maak de leerling zijn keuze, maar werkt nog altijd veel samen met de andere disciplines. Net zoals dat in de praktijk steeds meer gebeurt. Zo bereid de leerling zich het beste voor op een leidinggevende functie in de brede bouw- en techniekwereld.

Een deel van de week leert de leerling de fijne kneepjes van het vak op het Bouw en Techniek Centrum Breda, het andere deel breng de leerling door bij een erkend leerbedrijf.

Onderwijs HTV3: Je leert te leren

De praktijk speelt een belangrijke rol binnen onze MBO techniekopleidingen. De gedachte daarbij is dat de leerling voornamelijk leert te doen en het dan anderen kan vertellen. Vandaar dat binnen ons onderwijs denken en doen goed op elkaar zijn afgestemd. Leren op z’n Radius is een onderwijsconcept dat door het Radius College zelf is ontwikkeld. Dat houdt in:

 • Leer te luisteren naar de klant: wat is de vraag, wat is het probleem?
 • Analyseer en bestudeer de vraag of het probleem.
 • Probeer uit en ontwikkel oplossingen.
 • Werk de beste oplossing uit.
 • Kijk of je deze oplossing ook in andere situaties kunt toepassen.
 • Onderhoud en verbeter de oplossingen.

Het onderwijs dat de leerling in deze vakopleiding geboden wordt, is meer dan alleen praktijkgericht. Het sluit ook aan bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van bouw en techniek en is permanent up-to-date. De betrokken beroepspraktijk vraagt mensen die doelgericht kunnen handelen in verschillende situaties. Vaklui die datgene wat ze geleerd hebben effectief toe kunnen passen en die meer klantgericht kunnen werken door samen te werken in de keten.

De leerling  moet deze verantwoordelijkheid durven nemen en in staat zijn de nieuwe kennis en vaardigheden snel op te pikken.

Het unieke HTV-0nderwijsconcept daagt de leerling  uit om te onderzoeken, te analyseren en te experimenteren. De leerling moet zijn bevindingen kunnen toepassen en uit proberen in de praktijk. Het unieke van dit onderwijsconcept is dat leerlingen leren te leren en daardoor leren inventief te zijn.

Voordelen HTV3

 • De leerling wordt breed opgeleid.
 • De leerling doorloopt een erkende vakopleiding.
 • De leerling  krijgt de gelegenheid je goed te oriënteren op je toekomstige beroepsrichting.
 • De leerling  ontwikkelt kennis en vaardigheden die aansluiten bij de behoefte van het bedrijfsleven in de regio (ook ondernemerscompetenties worden ontwikkeld).
 • De leerling  komt in aanraking met traditionele en innovatieve technieken.
 • De leerling  verdient een stagevergoeding of salaris gedurende de opleiding (want de leerling heeft een stage- of arbeidsovereenkomst).
 • Uitstroommogelijkheden in niveau 2 en niveau 3.
  Baan-/werkgarantie met doorstroommogelijkheden naar BBL niveau-4 .

Klik hier voor meer uitgebreide informatie.

WordPress development door Webstation