Rivierenland krijgt ‘experience centre’ voor versnelling energietransitie

PERSBERICHT

RIVIERENLAND KRIJGT ‘EXPERIENCE CENTRE’ VOOR VERSNELLING ENERGIETRANSITIE
Samenwerkende partijen tekenen intentieverklaring voor realisatie uniek concept in Tiel

Rivierenland heeft vanaf 2021 een nieuw platform waar inwoners en bedrijven die stappen willen
zetten in de energietransitie terecht kunnen voor advies, opleiding van vakmensen, voorlichting
over actuele bouwoplossingen en contact met lokale technische dienstverleners. In het Smart
Technology Experience Centre (S-TEC)
bundelen onderwijs, overheid, ondernemers en
ondernemende inwoners hun krachten. S-TEC zorgt ervoor dat technische studenten die opgeleid
willen worden voor middenkaderfuncties binnen de regio kunnen blijven. Inwoners van het
Rivierengebied krijgen met S-TEC een centrum waar ze terecht kunnen voor onafhankelijk advies
en een winkel met duurzame bouw- en installatieproducten. Alles onder een dak.

S-TEC wordt gevestigd in een energiezuinig schoolgebouw aan de Teisterbantlaan in Tiel. Dit pand,
eigendom van technisch opleider IW Midden, staat nu nog leeg.

Op 15 juli ondertekenden ROC Rivor, Energie Samen Rivierenland, opleidingsbedrijf IW Midden,
Lingecollege, de WoonWijzerWinkel en Stichting ESTI een intentieverklaring om samen het S-TEC
mogelijk te maken. De projectpartners organiseren hun samenwerking in een stichting die werk gaat
maken van het jaarlijks verduurzamen van minimaal 1.500 woningen en gebouwen in de regio. Dit
betekent een verdubbeling van het huidige aantal. Ook heeft Rivierenland een groot tekort aan
energiemonteurs. De inschatting van de projectpartners is dat zonder de komst van S-TEC (en een
hieraan gekoppelde komst van een BOL 4-opleiding Smart Building) het Rivierengebied een cruciale
schakel in het techniekonderwijs gaat missen, waardoor de regio in Nederland een ‘witte vlek’ wordt
als het gaat om het aanbod van techniekonderwijs.

ROC Rivor heeft veel vertrouwen in de Smart Building-opleiding, omdat het een innovatieve opleiding
is die enerzijds aansluit bij de behoefte van de studenten en anderzijds een oplossing is voor de
enorme vraag naar technici die de toekomstige energietransitie vorm gaan geven. Hiermee versterkt
S-TEC de algehele opleidingspositie, doordat er een dieper inzicht komt in de beroepen van de
toekomst. Het biedt het onderwijs de kans om hierop voor te bereiden. Dit geldt niet alleen voor de
positie van de reguliere studenten, maar ook van praktisch opgeleiden die zich kunnen
doorontwikkelen, zij-instromers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met
Werkzaak Rivierenland zullen praktische opleidingen worden aangeboden, om de overstap naar werk
in de energietransitie mogelijk te maken.

De partners binnen S-TEC geloven in de kracht van lokale netwerken als motor van de
energietransitie. De energietransitie moet een beweging zijn vanuit de inwoners, die wortelt in de
eigen regio. S-TEC wil de vooroplopers inspireren, motiveren en faciliteren. Dit doet S-TEC allereerst
door praktijkgerichte kennisoverdracht en opleiding. Hiernaast stimuleert S-TEC het bij elkaar
brengen van vraag en aanbod van gemeentes, lokale energiecoöperaties, buurt- en burengroepen en
(agro)bedrijfsleven in de regio. “Alleen als we innovaties vanaf de vraagkant aansturen, worden er
echte oplossingen gevonden waar behoefte aan is,” aldus Margot Nijkamp van Stichting ESTI.

Heel relevant is het onafhankelijke karakter van S-TEC. Volgens Stefan van Tongeren, directeur van
Energie Samen Rivierenland en een van de initiatiefnemers voor S-TEC, zoeken inwoners en bedrijven
naar betrouwbaar advies. “Een onafhankelijke partner geeft vertrouwen en vergroot het
handelingsperspectief van inwoners en bedrijven. Op deze manier draagt S-TEC bij aan het versneld
realiseren van energiedoelstellingen. S-TEC wil het beste technische onderwijs en dito producten en
diensten aanbieden. Bedrijven en inwoners die wat willen met de verduurzaming van hun huis of
bedrijf hoeven vanaf volgend jaar maar aan een plek te denken: S-TEC aan de Teisterbantlaan in
Tiel.”

Samenwerking is cruciaal in de energietransitie
Er is een kleine twee jaar toegewerkt naar het moment dat de intentieverklaring nu is ondertekend.
Van Tongeren: “Alle partijen willen wel meedenken en op beleidsniveau samenwerken. Maar om dan
vervolgens door te pakken en dat te vertalen naar een intensieve, operationele samenwerking wordt
nog niet gedaan. Dan moeten er bestaande kaders worden doorbroken. Lastig, maar onvermijdbaar
voor een geslaagde energietransitie.”

De projectpartners hebben voor S-TEC een stevig plan ontwikkeld. De gezamenlijke ambitie is om STEC
vanaf 2023 zonder subsidie te laten werken. Dat is een reëel scenario. Voor de aanloop en de
ontwikkeling van S-TEC zijn extra fondsen nodig die deze vernieuwende, integrale aanpak mogelijk
gaan maken. Hiervoor willen de projectpartners een beroep doen op de Regio Deal gelden die voor
het Rivierengebied beschikbaar zijn gekomen.

Bijschrift foto: de initiatiefnemers van S-TEC van links naar rechts, Maurice van der Meer
(WoonWijzerWinkel), Stefan van Tongeren (Energie Samen Rivierenland), Frans van Woesik (ROC Rivor),
Toine Schinkel (Lingecollege), Robbert Lubken (IW Midden), Han ter Reegen (Lingecollege), Stan Vloet
(ROC Rivor), Margot Nijkamp (Stichting ESTI).

Voor meer informatie graag contact opnemen met:
Energie Samen Rivierenland
Stefan van Tongeren
m. 06-24774377 of stefan.vantongeren@energiesamenrivierenland.nl
of
Stichting ESTI
Margot Nijkamp
m. 06-55841502 of m.nijkamp@openinnovationacademy.com

WordPress development door Webstation