IW Actueel

Wij zijn IW Zuid & Midden

Beste lezer,

Vol trots kondigen we aan dat na een periode van toewijding en samenwerking, de fusie tussen IW Brabant-Zeeland en IW Midden succesvol is afgerond. Vanaf 1 januari 2024 gaan we met hernieuwde energie verder als IW Zuid & Midden!

Het jaar 2023 stond voor een deel in het teken van voorbereidingen en strategische stappen om deze fusie tot een succes te maken. Van grondige boekenonderzoeken tot het samenstellen van teams en het uitwerken van nieuwe organisatiestructuren; elk aspect is met grote zorg en aandacht behandeld.

Wij willen graag de belangrijkste gebeurtenissen en behaalde resultaten met jullie delen:

  • Een grondig boekenonderzoek bij beide organisaties met een positieve uitkomst.
  • De vorming van verschillende teams, zoals het communicatieteam, kernteam en fusieteam.
  • Het in kaart brengen van verschillen in arbeidsvoorwaarden en reglementen door het fusieteam.
  • Het kernteam heeft een voorstel gemaakt voor de organisatiestructuur, dat met minimale aanpassingen is goedgekeurd.
  • De succesvolle integratie van medewerkers van zowel IW Brabant-Zeeland als IW Midden in de nieuwe organisatie sinds augustus 2023.
  • De keuze van de naam ‘IW Zuid & Midden’ is tot stand gekomen via een prijsvraag onder de medewerkers.
  • Statutaire wijzigingen en registraties bij de KvK voor de BV’s, onze recente informatie tref je hier.
  • Afronding van de laatste juridische handelingen met de notaris om de fusie met terugwerkende kracht naar 1 januari 2024 officieel te maken.
  • Installatie van het nieuwe bestuur van Stichting IW Zuid & Midden. Binnenkort volgt de verkiezing van de nieuwe Raad van Advies zodra de statuten definitief zijn gedeponeerd.

Aansprakelijkheid
Daarnaast willen wij de aandacht vestigen op een belangrijk aspect van onze samenwerking: de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden bij het uitlenen van monteurs in opleiding. IW wijst elke aansprakelijkheid af voor schade of letsel veroorzaakt door een monteur in opleiding als gevolg van het niet, niet volledig of verkeerd uitvoeren van opgedragen werkzaamheden door de inlener. Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn tussen IW, de inlener en de monteur in opleiding om risico’s te beperken en een veilige werkomgeving te waarborgen.

Wij kijken uit naar de kansen en mogelijkheden die deze fusie met zich meebrengt. Samen zullen wij bouwen aan een sterke en succesvolle toekomst voor IW Zuid & Midden.

Met vriendelijke groet,

Ton Gerritsen en Stefan Adriaansen 
IW Zuid & Midden

WordPress development door Webstation